ZOO Děčín
 


 

Stránky byly vytvořeny
za finanční podpory MŽP

 

Základní informace

19.02.2009
Návštěvní řád

Návštěvní řád Expozice Rajské ostrovy

 • zakoupenou vstupenku uschovejte, po předložení na recepci ZOO máte nárok na slevu (platí pouze v den zakoupení vstupenky)
 • do Expozice Rajské ostrovy platí zákaz vstupu se psy
 • chovejte se přiměřeně tiše a klidně – hluk a rychlé pohyby ruší zvířata, nepoužívejte fotoaparát s bleskem
 • děti do 8 let nesmí do Expozice Rajské ostrovy bez doprovodu osoby starší 15 let
 • nekrmte žádná zvířata, uvědomte si, že jim tím vážně ubližujete
 • nepodávejte zvířatům žádné předměty – nevinná legrace může skončit smrtí zvířete
 • nechoďte za ochranná zábradlí a nepřibližujte se k mořskému akváriu
 • nesahejte na zvířata, můžete si přivodit vážný úraz
 • nedrážděte zvířata a neházejte po nich žádné předměty
 • neznečišťujte Expozici Rajské ostrovy, odpadky házejte do košů
 • netrhejte květiny a větve keřů, neničte výsadbu
 • vedoucí hromadných výprav jsou odpovědni za chování celé skupiny
 • není povoleno nosit do Expozice Rajské ostrovy následující předměty: zábavnou a jinou pyrotechniku, balónky, věci ohrožující bezpečnost a zdraví osob a zvířat
 • v Expozici Rajské ostrovy není povoleno používat: hudební nástroje, střelné a jiné zbraně, hudební přehrávače a rozhlasové přijímače, klaksony, houkačky a jiné podobné nástroje
 • dodržujte případné pokyny zaměstnanců ZOO, zejména v případě mimořádné události (únik zvířete, živelná pohroma aj.)
 • hrubé porušení tohoto návštěvního řádu může mít za následek přivolání policie a vykázání z Expozice Rajské ostrovy!
 • všechny mimořádné události ohlaste na recepci, kde je kdispozici lékárnička a telefon
 • pokud návštěvníkovi vznikne újma na zdraví nebo škoda na majetku, je povinen prokázat, že událost nebyla způsobena porušením návštěvního řádu

VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM, KTEŘÍ DODRŽUJÍ TYTO POKYNY, PŘEJEME PŘÍJEMNOU PROHLÍDKU.


  ZOO Děčín 2008  |  tic@zoodecin.cz      EasyComp s.r.o.